Ste TOP v niektorej z IT oblastí?

Pošlite nám svoj životopis, určite sa mu budeme venovať. Podrobne ho zanalyzujeme a zaradíme do našej databázy. Určite sa v nej nestratí a v správnej chvíli sa vám ozveme.

Máme vynikajúce znalosti o trhu práce. Vieme, ktoré firmy v IT segmente vytvárajú skvelé príležitosti a vieme, pre ktorý typ ľudí sú určené, a ktoré očakávania sú realistické. Taktiež mame obrovskú sieť kontaktov, a teda dokážeme uchádzača o zamestnanie dostať do styku so zaujímavými spoločnosťami a ich projektami. 

  • Máme prehľad na trhu práce a vieme porovnať podmienky práce zamestnávateľa s konkurenciou alebo odvetvím.